Petrohrad - Plujeme.cz

Petrohrad

Petrohrad je ruské přístavní město nacházející se v ústí řeky Nevy do Finského zálivu. Byl založen ruským carem Petrem Velikým roku 1703 a to v místě, kde se do té doby nacházely močály. Roku 1712 se stalo hlavním městem carského Ruska s cílem přiblížení se Evropě. V roce 1917 proběhla v Rusku únorová revoluce, která ukončila carství a dosadila do čela Ruska prozatímní vládu. Tu poté svrhla říjnová revoluce. Ta začala přímo v Petrohradu, kdy po výstřelu z křižníku Aurora začal bolševický útok na Zimní palác. Tato revoluce započala občanskou válku a nástup bolševiků k moci. Bolševici poté roku 1918 přesunuli hlavní město zpět do Moskvy. Během fungování Sovětského svazu neslo město název Leningrad, podle vůdce říjnové revoluce Lenina. Tento název si město udrželo až do roku 1991, kdy se jeho obyvatelé v referendu rozhodli k navrácení k původnímu názvu. Během let 1941 a 1944 byl obléhán německou armádou, jedná se co se lidských obětí týče o nejhrozivější obléhání v dějinách. Němci nakonec dobyto nebylo. Dnes je Petrohrad významným ruským městem bohatým na kulturní památky. Mezi ně patří např. Zimní palác, Admiralita, muzeum Kunstkamera, Smolný palác, Mramorový palác, Alexandrův sloup, sochy cara Petra, spousty kostelů a chrámů, Martovo pole, Nové Holandsko nebo třeba nejvyšší mrakodrap Evropy Lachta Centr.