Pireus (Atény) - Plujeme.cz

Pireus (Atény)

Historie Pierusu se začala psát již ve starověkém Řecku, již počátkem 5. st.před n.l.sloužil jako přístavní město pro Athény. Přístav dal zbudovat Themistokles, Perikles pak nechal postavit 8 kilometrů dlouhé hradby podél silnice z přístavu do Athénk Faléru. Hippodamus z Milétu roustoucímu městu vtiskl charakter pravoúhlého systému ulic. Za osmanské nadvlády v 15. století začal Pierus postupně upadat, až se z něj stala pouhá rybářská vesnice. Opětovný růst města nastal až po roce 1834, kdy se Athény staly hlavním městem. Architekt Schaubert navrhl moderní město s pravoúhlými ulice, podobně, jako Hippodamus ve starověku. Pierus nabýval na významu a brzy svým významem předstihl mnohé důležité přístavy. Dnešní Pierus nenabízí mnoho památek, ale návštěvníky láká na hojné trhy s rybami, ovocem a zeleninou, restaurace, kluby a bary.

Pierus je pro mnohé hlavně vstupní branou do Athén

Dlouhá historie Athén začíná ve 3. tisíceletí před naším letopočtem, kam spadá jejich založení. Teprve kolem roku 1400 př.n.l. byl na Akropoli vybudován první královský hrad. Písemně doložené dějiny máme z 8. st. před n.l. Stát Athény byl v té době řízen šlechtou. V roce 621 byly sepsány Drakónem platné zákony, zvláště přísné tresty byly stanoveny za majetkové přečiny. Podstatou těchto zákonů bylo rozlišit úmyslné a neúmyslné zabití. Úmyslné zabití potom trestaly jednotlivé rody, neúmyslné zabití však ale trestal stát – povětšinou náhradou ve formě dobytka, otroků, atd. Zavedení Solónovy ústavy na přelomu let 594/593 př. n.l., jež umožnila všem občanům podílet se na soudní moci. Významný rozvoj zaznamenaly Athény v roce 547 za osobní vlády (tyrannis) Peisistratose. Ten začal budovat chrám na Akropoli, zasvěcený bohyni Athéně, později přestavěný Periklem na Parthenoń. V době Periklovy vlády dosáhly Athény vrcholu demokracie, působili zde Sokratés, Sofoklés, Aischylos či Eurypidés. Po Periklově smrti, kolem roku 429 př.n.l. aristokracií ovládaná Sparta poráží Athény a město přichází o dominantní postavení v celé oblasti. Nadvláda Římanů (146 př.n.l.) přinesla do Athén mnoho nových staveb – dokončení chrámu boha Dia, Odeon Heroda Attika, akvadukty, lázně a mnoho dalších staveb, za které Athény vděčí císařům Hadriánovi, Nerovi a dalším. Už v 1. st. našeho letopočtu se v Athénách začalo dostávat do popředí křesťanství a pohanský význam Athén pomalu upadal. Roku 392 bylo v Římské říši ustanoveno oficiální náboženství křesťanství. V 15. století byly Athény dobyty Turky, v Pantheonu si zřídili mešitu, zničili chrám bohyně Athény Nike a z Akropole vytvořili pevnost, která ovšem po zásahu z děla vybuchla a tak zůstala dodnes. V roce 1830 Řecko vyhlásilo nezávislost a již v roce 1832 řecký král Otto I. Přemístil hlavní město do Athén a město znovu vybudoval - Královský palác, dnešní Helénský parlament, Národní knihovna, Athénská městská hala, Zappeion, budova parlamentu (dnes Helénské národní muzeum), Národní zahrada, dnešní prezidentský palác a mnoho dalších budov.

V dnešní době můžeme obdivovat

Park Zappion – překrásná budova v klasicistním stylu
Olympeion – největší dochovaný chrám v celém Řecku, pouhých 15 korintských sloupů o výšce 17 m se dochovalo z původních 104 sloupů. Původní chrám byl 96 m dlouhý a kolem 40 m široký.
Hadriánův oblouk – postaven císařem Hadrianem na hranici mezi Starým městem a městem Novým, založeným Hadriánem. Jeho stáří je úctyhodných 1900 let.
Dionýsovo divadlo – nejstarší známé divadlo světa nalezneme pod Akropolí. Divadlo, kde světlo světa spatřila díla známých velikánů jako je Aischylos, Aristofanes, Sofokles či Eurypides. Od 6. st. před n.l. zde Řekové uctívali tancem a zpěvem boha vína a plodnosti – Dionýsa. V roce 534 př. n.l. zde jistý Thespis postavil vedle jednoho souboru druhý a tím dal vzniknout jak dialogu, tak i divadlu. V této době diváci sledovali hru ze svahu kopce, poté byly zbudovány dřevěné lavice, nahrazené kolem r. 330 př.n.l. kamennými a začaly se psát dějiny divadla.
Odeon Heroda Attica – stavbu, jež sloužila pro vystoupení pěveckých a hudebních soutěží se lišila od amfiteátru zastřešením. Odeon nechal Herodes Atticus postavit roku 161 n.l. jako památník své zesnulé manželce.
Akropolis – dominanta a symbol Athén, akropole byla ve starověku i středověku díky své poloze pevností.
Athénská agora – centrum antických i dnešních Athén, místo, kde mohli občané najít veřejné služby, administrativní budovy, soudy, chrámy, ale i trhy

Plavby v této destinaci:

8 denní plavba na lodi Costa Deliziosa

Trieste (Itálie) - Split (Chorvatsko) - Korfu (Řecko) - Katakolon / Olympia (Řecko)…
Cena od8 599 Kč
4 termíny od 30. 10. 2021

8 denní plavba na lodi Costa Luminosa

Trieste (Itálie) - Bari (Itálie) - Korfu (Řecko) - Argostoli/Kefallinia (Řecko) -…
Cena od14 399 Kč
1 termín od 31. 10. 2021

11 denní plavba na lodi Azamara Pursuit

ATHENS (PIRAEUS) (Řecko) - LIMASSOL (Kypr) - HAIFA (Izrael) - HAIFA (Izrael) - JERUSALEM…
Cena od65 200 Kč
1 termín od 27. 10. 2021

17 denní plavba na lodi Azamara Journey

ATHENS (PIRAEUS) (Řecko) - AGIOS NIKOLAOS (Řecko) - SUEZ CANAL (PASSAGE) - SUEZ CANAL…
Cena od64 000 Kč
1 termín od 2. 11. 2021

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Pireus (Řecko) - Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko)…
Cena od10 290 Kč
28 termínů od 11. 4. 2022

11 denní plavba na lodi MSC Lirica

Pireus (Řecko) - Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko)…
Cena od14 890 Kč
1 termín od 24. 10. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko) - Santorini…
Cena od11 590 Kč
28 termínů od 12. 4. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko) - Santorini (Řecko) - Pireus (Řecko)…
Cena od10 290 Kč
28 termínů od 14. 4. 2022