La Valetta - Plujeme.cz

La Valetta

Hlavní město Malty, které se rozkládá po celém poloostrově Sceberras, bylo založeno v roce 1566 velmistrem maltézských rytířů, Jeanem Parison de la Valette, jehož jméno si město nese dodnes.
Město bylo stavěno podle projektu, atypicky, nevzniklo rozrůstáním staršího městečka, ale první, co se po položení základního kamene postavilo, byly hradby, zbytek města se stavěl podle přesně stanoveného plánu, pouze uvnitř hradeb. Aby se stavba města neprodlužovala, byla dána přesná pravidla, např. po získání pozemku musela stavba začít do deseti měsíců, ukončena pak musela být do tří let. Valletské ulice jsou až na vyjímku všechny téměř rovnoběžné a vytvářejí pomyslnou šachovnici. Hlavní městskou tepnou je Republic Street, směrem od ní se ulice svažují dolů k moři. Boční uličky jsou chladné a kamenné, domy nevyčnívají do ulic, ale mnohé z nich mají arkýře, které jsou charakteristickým znakem zdejší architektury.
Ačkoli byla Valleta stavěna jako pevnost, nalezneme zde přepychové paláce i skvostně zdobené kostely. Mezi hlavní skvosty patří barokní katedrála sv. Jana (St. John's co-cathedral), která byla hlavní katedrálou johanitů a návštěvníky ohromí skvostnou a nákladnou výzdobou. Zároveň je katedrála i místem posledního spočinutí přibližně 400 johanitů, jejichž náhrobní desky může návštěvník shlédnout jak na podlaze hlavní lodi i postranních kaplí, kterých napočítáme osm. Největší pýchou je pak katedrální obraz zvaný „Stětí Jana Křtitele" od Caravaggia, namalovaný v roce 1608 po jeho útěku z Říma.
Další nepřehlédnutelnou památkou je Velmistrovský palác (Grandmaster's Palace), jenž býval sídlem hlavy johanitského řádu, doživotně voleného velmistra, vládce Malty. I v dnešní době je využíván jako sídlo hlavy státu – prezidenta a i maltského parlamentu.
Překrásný výhled na „Trojměstí" (Senglea, Vittoriosa a Cospicua) a také na přístav Grand Harbour si můžou návštěvníci vychutnat z místních Barrakka Gardens, které se nacházejí nedaleko pevnosti Fort St. Elmo. Zajímavostí zejména pro Čechy jsou Hastings Garden, kde byl r.2013 slavnostně odhalen pomník Václavu Havlovi.

Plavby v této destinaci:

8 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Barcelona (Španělsko) - Marseille (Francie) - Janov (Itálie) - Civitavecchia (Itálie)…
Cena od10 290 Kč
24 termínů od 6. 11. 2021

8 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Valletta (Malta) - Barcelona (Španělsko) - Marseille (Francie) - Janov (Itálie) -…
Cena od10 290 Kč
23 termínů od 11. 11. 2021

10 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Marseille (Francie) - Janov (Itálie) - Civitavecchia (Itálie) - Palermo (Itálie)…
Cena od22 890 Kč
1 termín od 17. 4. 2022

10 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Janov (Itálie) - Civitavecchia (Itálie) - Palermo (Itálie) - Valletta (Malta) - Barcelona…
Cena od22 890 Kč
1 termín od 18. 4. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Palermo (Itálie) - Valletta (Malta) - Barcelona (Španělsko) - Palma de Mallorca (Španělsko)…
Cena od16 190 Kč
1 termín od 20. 4. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Marseille (Francie) - Janov (Itálie) - Civitavecchia (Itálie) - Palermo (Itálie)…
Cena od10 290 Kč
23 termínů od 7. 11. 2021

8 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Janov (Itálie) - Civitavecchia (Itálie) - Palermo (Itálie) - Valletta (Malta) - Barcelona…
Cena od10 290 Kč
22 termínů od 15. 11. 2021

8 denní plavba na lodi MSC Grandiosa

Civitavecchia (Itálie) - Palermo (Itálie) - Valletta (Malta) - Barcelona (Španělsko)…
Cena od10 290 Kč
23 termínů od 9. 11. 2021