Ishigaki - Plujeme.cz

Ishigaki

Plavby v této destinaci:

6 denní plavba na lodi Spectrum of the Seas

SHENZHEN (Čína) - OKINAWA (Japonsko) - ISHIGAKI (Japonsko) - SHENZHEN (Čína). Objevte…
Cena od18 500 Kč
1 termín od 7. 12. 2021

6 denní plavba na lodi Spectrum of the Seas

SHENZHEN (Čína) - OKINAWA (Japonsko) - ISHIGAKI (Japonsko) - SHENZHEN (Čína). Objevte…
Cena od17 300 Kč
1 termín od 12. 12. 2021

13 denní plavba na lodi Celebrity Solstice

TOKYO (YOKOHAMA) (Japonsko) - MT FUJI (SHIMIZU) (Japonsko) - KOBE (Japonsko) - KOBE…
Cena od51 400 Kč
1 termín od 4. 3. 2023

13 denní plavba na lodi Celebrity Solstice

TOKYO (YOKOHAMA) (Japonsko) - MT FUJI (SHIMIZU) (Japonsko) - KYOTO (OSAKA) (Japonsko)…
Cena od51 400 Kč
1 termín od 16. 3. 2023

6 denní plavba na lodi Spectrum of the Seas

HONG KONG (Čína) - OKINAWA (Japonsko) - ISHIGAKI (Japonsko) - HONG KONG (Čína). Objevte…
Cena od17 300 Kč
1 termín od 3. 1. 2022

13 denní plavba na lodi Celebrity Solstice

HONG KONG (Čína) - TAIPEI(KEELUNG) (Tchajwan) - ISHIGAKI (Japonsko) - SHANGHAI (BAOSHAN)…
Cena od44 100 Kč
1 termín od 20. 2. 2023

15 denní plavba na lodi Celebrity Solstice

TOKYO (YOKOHAMA) (Japonsko) - MT FUJI (SHIMIZU) (Japonsko) - KYOTO (OSAKA) (Japonsko)…
Cena od74 200 Kč
1 termín od 13. 3. 2022

14 denní plavba na lodi Celebrity Solstice

TOKYO (YOKOHAMA) (Japonsko) - MT FUJI (SHIMIZU) (Japonsko) - KYOTO (OSAKA) (Japonsko)…
Cena od52 800 Kč
1 termín od 10. 10. 2021