Haifa - Plujeme.cz

Haifa

Zmínka o prvním osídlení dnešní Haify je již ze 14.st. před naším letopočtem. Malé přístavní městečko Tel Abu Hawam bylo popsáno jako místo „mezi zálivem a Diovým útesem“. V helénské době se z přístav posunul jižněji, protože původní přístav byl zanášen pískem. V Talmudu je Haifa zmíněna až kolem 3. století našeho letopočtu jako malá rybářská vesnička. Od 4. st. spadala Haifa pod Byzantskou říši, kde vzkvétala. V 7.st. město dobyli Peršané a k rozvoji loděnic v Haifě došlo až o dvě století později, kdy byly zahájeny obchodní styky s Egyptem. Haifa prosperovala až do roku 1100, kdy město obklíčila křižácká vojska a požadovala po zdejším židovském obyvatelstvu přijetí křesťanské víry. Židé odmítli a křižáci město zničili a většinu obyvatel pobili. Harfa se stala opět malou rybářskou a zemědělskou obcí, patřící tentokrát do Jeruzalémského království. V roce 1291 se Haifa dostala pod arabskou nadvládu. Období mamlúcké nadvlády mezi 13.-16. stoletím je pro Haifu spíše období temna, o kterém se příliš neví. Moderní dějiny Haify se začínají psát v roce 1671, kdy beduínský vládce Akky a Galileje Daher el-Omar nechal město zbořit a znovu vybudovat na vhodnějším místě. Po jeho smrti roku 1775 bylo město až do roku 1918 pod osmanskou nadvládou. Důležitým milníkem pro rozvoj města byl příchod německých templerů v roce 1868. Ti zde vybudovali parní elektrárnu, továrny, dlážděnou silnici do Nazaretu a ke Galilejskému jezeru i železnici z Haify do Damašku.
Návštěvníky jistě naláká návštěva překrásných a jedinečných “Garden Bahá'í”, známých také jako Visuté zahrady v Haifě. Jsou to zahradní terasy kolem svatyně Báb na hoře Karmel a nabízejí úchvatný výhled na město i moře. Další zastávkou v poznávání krás Haify by měl být Stella Maris Lighthouse and Carmelite Monastery – Stella Maris je starobylý název Panny Marie. Klášter a kostel Stella Maris pochází z roku 1631, kdy byli karmelité, katolický náboženský řád, nuceni stáhnout se ze Svaté země. Malý klášter, později rozšířený, byl Francouzi zničen v roce 1799. Dnešní kostel a klášter byl vybudován v roce 1836 a slouží jako hlavní sídlo karmelitánů. Krásu kostela Stella Maris podtrhují honosné mramorové sloupy a nádherné barevné obrazy. Oltáři dominuje slavná porcelánová socha panny Marie s Ježíškem. Pod oltářem pak můžeme objevit schody do malé jeskyně, kde podle legend žil prorok Eliáš. Kopule a strop jsou také překrásně malovány. Kafíčko a odpočinek najde každý ve čtvrti Wadi Nisnas, která je labyrintem uliček, starých ulic a schodišť, navštívit je zde možné plno trhů, pekárny, restaurace a řemeslné dílny. Poslední zastávkou je pak Castra – centrum zajímavé výzdobou ve stylu Fantastického Realismu.

Haifa je vstupní branou pro mnoho slavných a nádherných památek.
Nazaret : významné křesťanské poutní místo, kde podle Nového zákona došlo ke Zvěstování Panny Marie a Ježíš Kristus zde strávil své mládí. Podle archeologických vykopávek bylo místo dnešního Nazaretu osídleno před 9000 lety. První nebiblická zmínka o Nazaretu je až okolo roku 200 n.l. V roce 637 dobyli Palestinu muslimové. O čtyři století později byla dobyta normandským rytířem Tankredem, který z ní učinil hlavní město. Ale již v roce 1187 se Nazaret dostal opět pod nadvládu muslimů, v roce 1263 dobyl město sultán Bajbars, který dal zničit všechny křesťanské budovy a vyhnal všechno křesťanské obyvatelstvo. Návrat křesťanů do Nazaretu byl povolen až v roce 1620.
Návštěvníci Nazaretu mohou navštívit mnoho míst opředených posvátným tajemstvím:
  • Bazilika Zvěstování – právě na tomto místě zdělil archanděl Gabriel Marii, že porodí Ježíše
  • pravoslavný kostel Svatého Gabriela
  • řecko - katolický kostel stojící na místě bývalé synagogy z římských dob – místo Ježíšových modliteb
  • místo, kde měl svatý Josef svou dílnu
  • jeskyně Svaté rodiny v kostele Sv.Josefa
  • Kána Galilejská - místo prvního zázraku - Ježíš zde při svatební hostině proměnil vodu ve víno
  • na blízké hoře Tábor se nachází chrám Proměnění, místo zjevení proroků Elijáše a Mojžíše apoštolům Petrovi, Jakubovi a Janovi
Jeruzalém je co do počtu obyvatel, tak i rozlohou největším městem Izraele. Dnešní Jeruzalém je dnes daleko za hranicemi Starého města. Na rozloze kolem 1000 m2 najdeme Chrámovou horu, Západní zeď, baziliku Svatého hrobu, Skalní dóm a mešitu al-Aksá. Staré město je rozděleno do čtyř čtvrtí, pojmenovaných až v 19. století – arménská, křesťanská, židovská, muslimská. Celé Staré město včetně hradeb je zapsáno na seznamu UNESCO. Bohaté dějiny Jeruzaléma, který byl dvakrát zničen, více než čtyřicetkrát dobyt, mnohokrát napaden a obléhán, nelze shrnout do několika řádků. Každý návštěvník ale pocítí zvláštní atmosféru tohoto tajemného města, které stojí za to navštívit.
Mrtvé moře je bezodtoké slané jezero. Leží 420 m pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým místem i slaným jezerem na světě. Vzhledem k tomu, že dosahuje místy hloubky až 380 m, je tak i nejhlubším hypersalinitním jezerem světa. Vysoká salinita z něj činí prostředí nevhodné pro život. Mrtvé moře je 67 km dlouhé a pouhých 18 km široké, což se ale mění s tím, jak jezero vysychá. Jeho hlavním přítokem je řeka Jordán.

Plavby v této destinaci:

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Pireus (Řecko) - Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko)…
Cena od10 290 Kč
28 termínů od 11. 4. 2022

11 denní plavba na lodi MSC Lirica

Pireus (Řecko) - Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko)…
Cena od14 890 Kč
1 termín od 24. 10. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko) - Santorini…
Cena od11 590 Kč
28 termínů od 12. 4. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko) - Santorini (Řecko) - Pireus (Řecko)…
Cena od10 290 Kč
28 termínů od 14. 4. 2022

8 denní plavba na lodi MSC Lirica

Limassol (Kypr) - Rhodos (Řecko) - Santorini (Řecko) - Pireus (Řecko) - Kusadasi…
Cena od11 590 Kč
28 termínů od 15. 4. 2022

4 denní plavba na lodi MSC Lirica

Pireus (Řecko) - Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael). Důležité informace o plavbě:…
Cena od4 590 Kč
1 termín od 11. 4. 2022

5 denní plavba na lodi MSC Lirica

Pireus (Řecko) - Kusadasi (Turecko) - Haifa (Izrael) - Limassol (Kypr). Důležité…
Cena od6 190 Kč
1 termín od 11. 4. 2022

11 denní plavba na lodi Azamara Pursuit

ATHENS (PIRAEUS) (Řecko) - LIMASSOL (Kypr) - HAIFA (Izrael) - HAIFA (Izrael) - JERUSALEM…
Cena od65 000 Kč
1 termín od 27. 10. 2021