IJmuiden - Plujeme.cz

IJmuiden

IJmuiden ležící na břehu Severního moře patří mezi nejdůležitější nizozemské přístavy pro nákladní a trajektovou dopravu. Pro turisty přijíždějící na výletních lodích pak IJmuiden představuje pomyslnou bránu do Amsterodamu.
Amsterodam, často nazýván holandskými Benátkami má s tímto městem opravdu mnoho společného. Více než 1400 mostů spojuje kolem 90 ostrůvků, jež od sebe dělí řeka Amstel a mnoho uměle vybudovaných kanálů. Ty se nazývají grachty a jsou plné loděk a člunů.
V 11. století, kdy bylo místo dnešního Amsterodamu podmáčenou a neúrodnou krajinou, tu byl založen malý rybářský přístav. Vzhledem k povaze krajiny zde obyvatelé přístavu začali budovat odvodňovací kanály, hráze a přehrady, které měly zabránit povodním. Přelomová se stala stavba přehrady na řece Amstel. Odvodněná krajina dala možnost vzniku novému městu, pojmenovaném Amsterodam (hráz na řece Amstel). Ten dostal městská privilegia již roku 1275 a postupně jeho důležitost vzrůstala. S rozmachem mořeplavby a objevných plaveb vzrůstalo i město, které se stalo světovým centrem mořeplavby. V 17. století byl Amsterodam dokonce jedním z nejbohatších měst světa. Byla zde otevřena první burza s nepřetržitým provozem, rozvíjela se architektura a malířství, jež Holandsko velmi proslavilo.
Propad, který nastal v 18. století v období napoleonských válek, se zastavil až se vznikem Nizozemského království r. 1815, kdy byl Amsterodam prohlášen hlavním městem.
Historické centrum Amsterodamu představuje především náměstí Dam s Královským palácem a katedrálou, starý přístav, nebo čtvrť plná červených luceren.
IJmuiden je malé přístavní město a zároveň nejnovější město v Severním Holansku. Na jih od města nalezneme národní park Zuid-Kennemerland. Přístav je hlubinný a je vhodný pro plně naložené lodě. Oblast dnešního IJmuidenu byla osídlena již v době římanů, což nám dokazují hojné archeologické vykopávky u jezera Wijkermeer.
Město bylo založeno 1. listopadu 1876 poté, co byl Severomořský kanál slavnostně otevřen Williamem III. Zajímavostí je, že plány na propojení Amsterodamu a Severního moře vznikly již roku 1626, ale stavba začala až 8. dubna 1865. Větší rozmach města nastal po roce 1918, kdy zde vznikla ocelárna. V té době upadá lodní doprava, protože se kanál neustále zanášel.
Každoroční závod jachet The North Sea Race, který začíná ve Scarborough v severním Yorkshire v Anglii končí právě v IJmuiden.