Gibraltar - Plujeme.cz

Gibraltar

Gibraltar je zámořské území Spojeného království, nacházející se na jihu Pyrenejského poloostrova. Území bylo obýváno již od pravěku, jedná se o jedno z prvních míst, kde byly objeveny pozůstatky neandrtálců. Během antiky bylo místo známe Řekům i Římanům a je opakovaně zmíněno v dobových pramenech. V historii Gibraltar fungoval jako jakési předmostí. Vandalové odsud jeli do Afriky během stěhování národů, Arabové se zde zase vylodili roku 711, v čele vojska byl Tárikem ibn Zijádem, který je původem názvu Gibraltar - byla po něm pojmenována skála - Tárikova skála, v originále Džabal at-Tárik. Roku 1462 byl Gibraltar dobyt během recounqisty kastilským vojskem. Během války o španělské dědictví byl Gibraltar dobyt anglickým vojskem a jednalo se o jeho poslední pád. Přechod pod, mezitím vzniklou, Velkou Británii byl potvrzen roku 1713 Utrechtskou smlouvou. Španělsko se opakovaně snažilo získat Gibraltar zpět, ale bez úspěchu. Gibraltar hrál významnou roli během 2. světové války, kdy díky němu Británie držela kontrolu nad vstupem do Středomoří. Pro státy osy byl nedosažitelným cílem, jelikož Španělsko vyhlásilo neutralitu a nedovolilo jejím vojskům přechod přes své území. Opakovaně zde proběhla referenda o připojení ke Španělsku, poslední roku 2002, ale všechna byla obyvateli zamítnuta. Gibraltar je významným turistickým centrem, ročně sem jezdí několik miliónů turistů a zároveň významným finančním centrem, je zde zaregistrováno více firem, než je obyvatel. Nachází se zde i mezinárodní letiště, které se kříží s jedinou pevninskou silnicí, co na Gibraltar vede. Tato křižovatka je řízena semafóry. Nachází se zde jediná evropská kolonie opic, konkrétně Magotů bezocasých. Podle legendy, dokud zde budou žít, bude Gibraltar náležet Británii. Mezi místa, která stojí za to navštívit patří např. Europa point ( maják), botanická zahrada, středověký hrad Moorish castle, Rock of Gibraltar s neuvěřitelným výhledem a tunely uvnitř.

Plavby v této destinaci:

15 denní plavba na lodi Anthem of the Seas

SOUTHAMPTON (Velká Británie) - GIBRALTAR (Velká Británie) - MALAGA (Španělsko) -…
Cena od55 700 Kč
1 termín od 14. 8. 2022

15 denní plavba na lodi Celebrity Edge

ROME (CIVITAVECCHIA) (Itálie) - AJACCIO (Francie) - PALMA DE MALLORCA (Španělsko)…
Cena od41 900 Kč
1 termín od 24. 10. 2022

15 denní plavba na lodi Anthem of the Seas

SOUTHAMPTON (Velká Británie) - GIBRALTAR (Velká Británie) - NICE (VILLEFRANCHE) (Francie)…
Cena od52 800 Kč
1 termín od 20. 6. 2021

13 denní plavba na lodi Celebrity Silhouette

SOUTHAMPTON (Velká Británie) - GIBRALTAR (Velká Británie) - CARTAGENA (Španělsko)…
Cena od61 100 Kč
1 termín od 14. 8. 2021

15 denní plavba na lodi Celebrity Silhouette

SOUTHAMPTON (Velká Británie) - MALAGA (Španělsko) - CAGLIARI (Itálie) - NAPLES (Itálie)…
Cena od70 100 Kč
1 termín od 31. 7. 2021

15 denní plavba na lodi Anthem of the Seas

SOUTHAMPTON (Velká Británie) - GIBRALTAR (Velká Británie) - NICE (VILLEFRANCHE) (Francie)…
Cena od55 600 Kč
1 termín od 24. 6. 2022

15 denní plavba na lodi Celebrity Silhouette

SOUTHAMPTON (Velká Británie) - GIBRALTAR (Velká Británie) - CAGLIARI (Itálie) - NAPLES…
Cena od63 900 Kč
1 termín od 30. 7. 2022

10 denní plavba na lodi Azamara Pursuit

ROME (CIVITAVECCHIA) (Itálie) - FLORENCE/PISA(LIVORNO) (Itálie) - MONTE CARLO (Monako)…
Cena od41 800 Kč
1 termín od 21. 11. 2021